Közzétételi lista

 
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Rövidített név: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely Bajcsy Zsilinszky u. 70. szám.
Postai cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf.:36
Telefonszámok: (62) 530-930
Fax: (62) 530-990
E-mail cím: hvszzrt@hvszzrt.hu
Honlap: www.hvszzrt.hu
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság ügyfélszolgálata:
Cím:6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.
Postai cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf.:36
Telefonszám(ok): (62) 530-993 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 - 14:00
Kedd: 8:00 - 14:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 14:00
Péntek: 8:00 - 14:00
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Szervezeti felépítés - 2018. április

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Szervezeti Egység
Telefon
Email
Sebők-Papp Imre
Igazgatóság elnöke
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Kalotay Balázs
Igazgatóság alelnöke
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Szabó Ferenc
Igazgatósági tag
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Mészáros Zsuzsanna
Pénzügyi vezető
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Varga Ferenc
Távfűtési részegység vezető
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
Gyurkovics Roland
Informatikai részegység vezető
62/530-930 hvszzrt@hvszzrt.hu
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Ügyfélkapcsolati vezető:
Mészáros Zsuzsanna
Pénzügyi vezető
Telefon: 62/530-930
Email: hvszzrt@hvszzrt.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 7:30 - 15:30
Péntek: 7:30 - 12:00
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége -
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai -
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke -
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai -
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye -
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Vásárhelyi Valóság,

a szerkesztőség neve és címe: VTV,

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 1,

kiadó neve és címe: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 70.,

főszerkesztő: Králik Emese

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Távfűtés: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal: http://www.mekh.hu/