Szerződéskötés

 

Tájékoztatás szerződéskötéshez

Az ügyfélszolgálatunkon teljes körű tájékoztatást adunk a Felhasználóink részére:

 • a Felhasználó vagy díjfizető személyében bekövetkezett változásról – lakáshasználat megosztása esetén is
 • a számlázás folyamatáról
 • a költözéssel kapcsolatos teendőkről (Pl: költségosztó leolvasásról, elszámolásról).

 

A változást a bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a hitelt érdemlő dokumentumok bemutatásával:

 • adásvételi szerződés
 • csereszerződés
 • ajándékozási szerződés
 • bérleti szerződés
 • bírósági ítélet
 • tulajdoni lap
 • hagyatéki végzés, halotti anyakönyvi kivonat
 • átadás-átvételi dokumentum mindkét fél által aláírt melegvízóra állással, és a tényleges birtokbaadás dátumával, amennyiben ez eltér a szerződésben megjelölt dátumtól stb.

a Felek kötelesek bejelenteni Társaságunknak. Ennek meg nem történtéig a régi Felhasználót, vagy tulajdonost terheli a szolgáltatás költsége. Az új Felhasználónak a szolgáltatás folytatásához a bejelentéssel egyidőben új szerződést kell kötnie Társaságunkkal. Amennyiben a Felhasználó a részére (megküldött) szerződés aláírását megtagadja, vagy a szerződést az átadástól számított 15 napon belül bármilyen ok miatt nem írja alá, de a szolgáltatást igénybe veszi, az Általános közszolgáltatási szerződést az igénybevétel megkezdésétől létrejöttnek kell tekinteni.

A szerződés megkötésére a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatalban lévő ügyfélszolgálati irodánkon van lehetőség.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 (62) 530-993
E-mail: tavfutes@hvszzrt.hu

 

Ügyfélszolgálati nyitva tartás:
Hétfő: 8:00 - 14:00
Kedd: 8:00 - 14:00
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 14:00
Péntek: 8:00 - 14:00

 

Itt kerülnek kitöltésre a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok:

 • Felhasználó változás bejelentő lap
 • Adatnyilvántartó lap
 • Általános Közszolgáltatási Szerződés
 • Adatvédelmi tájékoztató


A személyes megjelenés javasolt a szerződés megkötéséhez, mivel a nyomtatványokon olyan műszaki adatok is szerepelnek, ami nincs a Felhasználó/új Felhasználó birtokában.

Emailes megkereséskor a rendelkezésre álló okiratokat csatoltan kell elküldeni a tavfutes@hvszzrt.hu email címünkre, majd ezt követően Társaságunk elkészíti a fentiekben felsorolt dokumentumokat, és megküldi az új Felhasználó részére aláírásra, és visszaküldésre.