Számla információk

 

Tájékoztatás az egységes közszolgáltatói számlaképről


A 2014. január 1-jétől hatályba lépett az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013.évi CLXXXVIII. törvény alapján a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. az alábbi kötelező számlaformátumot és tartalmat alkalmazza:

 

Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
Tájékoztató a lakossági távhőszolgáltatási részszámla értelmezéséhez pdf
Tájékoztató a lakossági távhőszolgáltatási elszámoló számla értelmezéséhez pdf

 


Tisztelt Felhasználónk!

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. szolgáltatásaival kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a 2005. évi XVIII. törvény, a távhőszolgáltatás díjait az 50/2011. (IX.30) NFM rendelet 3.§ (1) és (2) és a 2013. évi LIV. törvény 3.§ (1) bekezdései határozzák meg.

Számláink zárt rendszerben gépi úton készülnek, így a 2007. CXXVII. törvény 177.§ értelmében aláírás és bélyegző nélkül is hitelesek.

A számla pénzügyi rendezése történhet:

  • csekk
  • banki utalás
  • csoportos beszedés
  • bankkártyás és készpénz befizetés

 


 

 

Tájékoztatás akadálymentes számláról

Tisztelt Felhasználónk!

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 10/A. §-a alapján a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. lehetőséget biztosít a fogyatékos személy részére, hogy az eredeti számla mellett, az alábbi akadálymentes számlák közül válasszon:

  1. Braille-írással nyomtatott,
  2. akadálymentes formátumú elektronikus vagy
  3. könnyen érthető elektronikus számla.

A törvény alkalmazásában fogyatékos személy az, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy.

Az akadálymentes számla az eredeti számlával azonos adattartalommal bír, a fogyasztó írásbeli kérelmére és az eredeti számlával egyidejűleg kerül kiállításra, valamint a fogyasztó részére továbbításra.

Az írásbeli kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásának minősül a fogyasztó – az akadálymentes számla elkészítéséhez szükséges – adatainak kezeléséhez.

Az akadálymentes számla írásos igényléséhez az alábbi kérelem kitöltése és Társaságunkhoz történő eljuttatása szükséges, illetve az érintett fogyasztó – jogosultsága igazolása mellett – az ügyfélszolgálati irodánkon személyesen is igényelheti az akadálymentes számlát.

Kérelem akadálymentes számla igényléséhez