Pályázati felhívás

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. meghirdeti

BÉRBEADÁSRA

 a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanait

Cím

Komfortfokozat

Szobák száma

Alapterület (m2)

Jogcím jellege

Bérleti díj Ft/hó

Pályázati díj

Hóvirág u. 4/A. 1/2.

(videó)

összkomfortos

Garzon

29

piaci alapú

29.754.-+ közös költség

5.950.-

Hódi Pál u. 1. II.lph. tetőtér 3.

(videó)

összkomfortos

3

122

piaci alapú

77.714.-

közös költség

15.543.-

Agyag u. 11. 1/2

(videó)

összkomfortos

1

27

piaci alapú

18.860

3.772

Agyag u. 11. 1/1

(videó)

összkomfortos

2+2

73

piaci alapú

55.626

11.125

Agyag u. 11. 1/3

(videó)

összkomfortos

2+2

74

piaci alapú

51.689

10.338

Címe

Rendeltetése

Alapterülete (m2)

Irányadó nettó bérleti díj Ft/hó

Irányadó bruttó bérleti díj Ft/hó

Bánatpénz

 

Óvadék

 

Kistópart u. 3.

Üzlethelyiség

34m2

34.000

43.180

43.180

129.540

Andrássy út 37.

Üzlethelyiség +  Raktár

50m2-30m2

60.000

76.200

76.200

228.600

Kistópart u. 1.

Üzlethelyiség

50m2

60.000

76.200

76.200

228.600

Széchenyi tér 19.

Pince

34m2

6.800

8.636

8.636

25.908

Széchenyi tér 19.

Pince

23m2

3.500

4.445

4.445

13.335

Serháztér 2-4.

Raktárhelyiség

14

3.500

4.445

4.445

13.335

Serház tér 2-4.

Teakonyha

13

4.550

5.779

5.779

17.337

Serház tér 2-4.

Iroda

21

7.350

9.335

9.335

28.005

Serház tér 2-4.

Tükrös szoba

34

11.900

15.113

15.113

45.339

Serház tér 2-4.

Iroda

40

14.000

17.780

17.780

53.340

Serháztér 2-4.

Raktár

45

14.400

18.288

18.288

54.864

Serháztér 2-4.

Irodahelyiség

60

21.000

26.670

26.670

80.010

Serháztér 2-4.

Iroda
(2 helyiséges)

75

28.125

35.719

35.719

107.157

Serház tér 2-4.

Helyiségcsoport

90

31.500

40.005

40.005

120.015

Serháztér 2-4.

Iroda helyiségcsoport

113

45.200

57.404

57.404

172.212

Serháztér 2-4.

Helyiségcsoport

180

54.000

68.580

68.580

205.740

Az ingatlanok megtekinthetők a www.hvszzrt.hu  honlapon.

 (kapcsolattartó telefonszám: +3630 935 3983)

 

A pályázati díjat, bánatpénzt a megpályázni kívánt ingatlan címének megjelölésével az alábbi bankszámla számra kell megfizetni:
11600006-00000000-21926473

Több megpályázandó ingatlan esetén valamennyi pályázati díj, bánatpénz megfizetése szükséges.


A pályázati díj a nyertes pályázó által fizetendő térítési díjba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén visszautalásra kerül.

A piaci lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre bérleti szerződést a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázóval köti meg a bérbeadó.

A pályázatok nyertesével a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. lakásra 6 hónap időtartamra köt bérleti szerződést a 39/2020. (VI.27.)

önkormányzati rendeletben leírtak alapján, nem lakás céljáró szolgáló helyiségre pedig 1 éves időtartamra köt bérleti szerződést a 40/2020. (VI.27.) önkormányzati rendeletben leírtak alapján.   A piaci alapon, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre kötött lakásbérleti szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes pályázó az adott ingatlanra vonatkozó 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot megfizessen.

Óvadék: legkésőbb a bérleti szerződés létrejöttekor a bérlő által fizetendő, a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj összegének háromszorosa. A bérbeadó az óvadék összegét a bérleti szerződés hatálya alatt elkülönítetten kezeli.

Bánatpénz: a pályázati kiírásban megjelölt irányadó egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg. A nem nyertes pályázók részére a bérbeadó a pályázati elbírálásának eredményéről szóló értesítés kiküldésétől számított 5 munkanapon belül visszatéríti. Amennyiben a nyertes pályázó nem tesz eleget az óvadék megfizetési kötelezettségének az előírt határidőben, a bánatpénz elveszik.


 

A pályázókat a pályázati eljárást követően írásban értesítjük!

Bővebb felvilágosításért hívja a 0662/533-012-es telefonszámot.  Pályázati adatlap a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Kossuth tér 1. szám alatti ügyfélszolgálatán kérhető - időpontfoglalás a 0662/530-110-es telefonszámon lehetséges -, vagy letölthető a www.hvszzrt.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2021.05.07. 11:30 a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Bajcsy-Zsilinszky utca 70. szám alatti ügyfélszolgálatán.