Pályázati felhívás

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. meghirdeti a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló megüresedett bérlakásait ideiglenes elhelyezés céljára érvényes lakáskérelemmel rendelkező pályázók számára:

 

Cím

Komfortfokozat

Szobák száma

Alapterület (m2)

Jogcím jellege

Bérleti díj Ft/hó

Pályázati díj

Dr. Rapcsák András út 52. I/2.

összkomfortos

1

29

szociális alapú

17.400.-

-

Szabadság tér 87. II. lph.  Fsz. 4.

komfortos

1

37

szociális alapú

18.500.-

-

Szabadság tér 80. III. lph. Fsz. 4.

félkomfortos

1

38

szociális alapú

11.400.-

-

Hódi Pál u. 1. II.lph. tetőtér 3.

összkomfortos

3

122

piaci

 alapú

71.980.-

14.396.-

Hóvirág u. 4/B. 1/4.

összkomfortos

1

28

piaci

 alapú

26.600.-

5.320.-

Lázár u. 10. IV/4.

összkomfortos

2,5

78

piaci

 alapú

64.740.-

12.948.-

Oldalkosár u. 3. I.lph. IV/1.

komfortos

1.5

43

piaci

 alapú

35.045.-

7.009.-

Szegfű u. 2. II/20.

összkomfortos

1

34

piaci

 alapú

29.920.-

5.984.-

A bérlakások megtekintésére
a +3630 935 3983-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A pályázati díjat a megpályázni kívánt lakás címének megjelölésével
az alábbi bankszámla számra kell megfizetni:
11600006-00000000-21926473

Több megpályázandó lakás esetén valamennyi pályázati díj megfizetése szükséges.

A pályázati díj a nyertes pályázó által fizetendő térítési díjba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén visszautalásra kerül.

Több érvényes piaci alapú pályázat benyújtása esetén pályázati tárgyalást kell tartani.

A pályázókat a pályázati eljárást követően írásban értesítjük!

 A pályázatok nyertesével az Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 6 hónap időtartamra bérleti szerződést köt a 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendeletében leírtak alapján. A piaci alapon kötött bérleti szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes pályázó az adott lakásra vonatkozó 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot megfizessen.

 

Bővebb felvilágosítás és Pályázati adatlap a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Kossuth tér 1. szám (bejárat a Hősök tere felől), és Bajcsy-Zsilinszky utca 70. szám alatti ügyfélszolgálatain kérhető.

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2020. augusztus 19. Szerda 14:30 óra, A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Kossuth tér 1. szám (bejárat a Hősök tere felől), és Bajcsy-Zsilinszky utca 70. szám alatti ügyfélszolgálatain.

 

 

 

 

 

 

Csatolandó dokumentumok:

  • személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adó igazolvány
  • házassági anyakönyvi kivonat
  • gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata
  • gyermekét egyedül nevelő személy esetén a gyermek elhelyezéséről és a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági döntés
  • iskolalátogatási igazolás (16. életévét betöltött, eltartott gyermek esetén)
  • jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi), illetve a NAV-tól lekérdezhető előző évi jövedelemelszámolás
  • banki kivonat (30 napnál nem régebbi, 3 hónapos időintervallumra) , amennyiben nem rendelkeznek bankszámlával, kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni!
  • regisztrált munkanélküli személy esetén a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hódmezővásárhelyi Kirendeltsége által kibocsátott nyilatkozat

Bővebb felvilágosítás és Pályázati adatlap ügyfélfogadási időben a Kossuth tér 1. szám alatti (bejárat a Hősök tere felől) és Bajcsy-Zsilinszky u. 70. szám alatti ügyfélszolgálatainkon kérhető.