Melegvízóra csere

 
2019. február 01.
Melegvízóra csere

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírásainak alapján a mérőeszközök időszakos (8 évente történő) hitelesítése a mérések és elszámolások pontossága, illetve egységessége érdekében kötelező.

Az érvényességi idő lejártával a Felhasználó köteles a vízmérő cseréjéről gondoskodni. A melegvízóra újra hitelesítésének, ill. hiteles mérőre történő cseréjének költsége a Felhasználót terheli. Az érvényességi idő lejárta előtt Társaságunk tájékoztatást küld a Felhasználók részére.

A szolgáltatási díjak 2019.02.01-től az alábbiak:

A melegvízmérő cseréjének díja: 9.525 Ft (ÁFA-val)

A melegvízmérő cseréjének díja műanyag visszacsapó beépítésével: 10.025 Ft (ÁFA-val)

Az új, hitelesített (csereszabatos) mérő beszerzéséről Ön is gondoskodhat, amely esetben csak a szerelés, kiszállás költsége kerül felszámításra. A kiszállás díja 1.700 Ft/db (ÁFA-val), illetve a rezsióradíj költsége 4.000 Ft/óra (ÁFA-val).

A mérőóra beszerelésének feltétele, hogy szerelőnk részére bemutatja, és át is ad 1 példányt a melegvízóra hitelességét igazoló dokumentumból.

A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.

Amennyiben a mérőcseréhez nem járul hozzá, átalánydíjas tarifával kerül kiszámlázásra a melegvíz szolgáltatás.