Közlemény

 
2019. szeptember 17.
Közlemény

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. közleménye Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jogsértő informatikai szerződéseivel kapcsolatban:

A HVSZ Zrt. álláspontja szerint a polgármesteri hivatalban végzett informatikai feladatellátást a társaság nem tagadta meg és a hivatal informatikai rendszerének működését támadással nem befolyásolta. A HVSZ Zrt. bevonására csupán 2018. áprilisától, kifejezetten a polgármesteri hivatal saját kérésére, időlegesen, a hivatal teljes informatikai csoportjának távozása miatt került sor. A hivatal saját informatikai csoportjának újjászervezésével és betanításával a társaság további jelenléte szakmailag indokolatlanná vált. A polgármesteri hivatalt ért támadással összefüggésben elhangzott híreszteléseket a HVSZ Zrt. határozottan visszautasítja és áll minden vizsgálat elé.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jogsértő módon kötött kibervédelmi és informatikai szakértői szerződéseihez a HVSZ Zrt.-nek semmilyen formában nincs köze, a hivatal a jogsértő szerződéseket saját hatáskörében intézte, a szerződések tárgyában szereplő tevékenységek soha nem képezték a HVSZ Zrt. feladatellátásának részét.

A HVSZ Zrt. határozottan visszautasítja, hogy a társaság nevét és a polgármesteri hivatal jogsértő magatartását az állampolgárok megtévesztése céljából szándékosan, manipulatív módon összemossák. Visszautasítja továbbá azt is, hogy politikai érdekek mentén feláldozásra kerüljön egy közel harminc éve működő, közfeladatot is ellátó gazdasági társaság.

A társaság megerősíti azon korábbi kijelentését, mely szerint a szolgáltatásainak folyamatos biztosítása szempontjából kifejezetten károsak a vállalattal összefüggésben tett politikai megnyilvánulások, akár tulajdonosi, akár külső körből származnak.

Rapcsák András
az igazgatóság elnöke