Gazdálkodási adatok

 
III. Gazdálkodási adatok
Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Beszámoló 2010 pdf
Beszámoló 2011 pdf
Beszámoló 2012 pdf
Beszámoló 2013 pdf
Beszámoló 2014 pdf
Beszámoló 2015 pdf
Beszámoló 2016 pdf
Beszámoló 2017 pdf
Beszámoló 2018 pdf

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint a költségérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve -
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével -
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Megnevezés Leírás Szerződések Letöltés
KEOP-4.2.0/B/09-2010-0035 Leírás

Szerződés

1. számú melléklet

2. számú melléklet


1. számú szerződésmódosítás

pdf

pdf

pdf

pdf

KEOP-5.4.0/12-2013-0024 Leírás

Közszolgáltatási szerződés

1. számú melléklet: Közszolgáltatási szerződés 1.sz. melléklete cégkivonat közjegyzői hiteles

2. számú melléklet: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. Távhőtermelői működési engedélye

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. Távhőszolgáltatói működési engedélye

3. számú melléklet: 42 2005 távhő rendelet

4. számú melléklet: Távfűtés Üzletszabályzat

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
2012. évi Közbeszerzés pdf
KEOP 4.2.0 összegzés pdf
KEOP 4.2.0 összegzés 2. melléklet a 92/2011. NFM rendelethez pdf
Villamos energia beszerzés összegzés pdf
Teljes ellátás alapú villamosenergia szerződés pdf
2013. évi Közbeszerzés pdf
Uszodabővítés összegzés 9. melléklet a 92/2011 NFM rendelethez pdf
Uszodabővítés építési szerződés pdf
2015. évi Közbeszerzés pdf
Teljes ellátás alapú villamosenergia kereskedelmi szerződés pdf
Villamos energia beszerzés összegzés pdf
2017. évi Közbeszerzés
pdf
Vállalkozói szerződés - Koltech Kft pdf
Vállalkozói szerződés 1.sz. módosítás - Koltech Kft pdf
2018. évi közbeszerzés pdf
Vállalkozói szerződés 2.sz. módosítás - Koltech Kft pdf
Vállalkozói szerződés 3.sz. módosítás - Koltech Kft pdf
Vállalkozói szerződés Népkert áramátalakító - Koltech Kft pdf